foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie manu

NAJWAŻNIEJSZY DZIEŃ W HISTORII NASZEJ SZKOŁY

14 października, jak co roku, obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły – Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Jednak święto tegoroczne zapisze się złotymi literami w historii naszej szkoły – otrzymaliśmy sztandar.

 

 

Przygotowania do tego dnia trwały dwa lata. Zapoczątkowane zostały w 2019 poprzez ogłoszenie akcji „Sztandar”. Niestety, działania zaplanowane na ten czas nie w pełni zostały zrealizowane, gdyż przeszkodziła nam pandemia koronawirusa. Jednak uczniowie szkoły starannie się do tej uroczystości przygotowali, a Rada Rodziców stanęła na wysokości zadania i ufundowała piękny sztandar. Został on ręcznie wyhaftowany przez Pracownię Haftu Artystycznego państwa Bronisławy i Ryszarda Stawiarzów ze Skawiny.

Na awersie sztandaru widnieje logo szkoły: otwarta książka oraz globus i płyta kompaktowa. Są to symbole mające wskazywać uczniom cel – zdobywanie wiedzy użytecznej, która pozwoli im w przyszłości zdobywać świat. W logo wpisana jest także nazwa: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie. Na rewersie sztandaru, na czerwonym tle widnieje godło naszego kraju – srebrny orzeł w koronie na czerwonym tle.

Uroczystości 14 października 2021 roku rozpoczęła msza święta w kościele świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza koncelebrowana przez proboszcza parafii księdza dziekana Andrzeja Lichosyta oraz wizytatora katechetycznego księdza Andrzeja Wciślaka. Oprawę mszy przygotował nauczyciel katecheta Ireneusz Milc, na organach grał muzyk z SP 3 pan Robert Budzyń, a fragment z Pisma Świętego odczytała pani Anna Warot. W czasie mszy śpiewały uczennice naszej szkoły Lena Tatara (klasa 5a), Julia Wincencik (kl. 8a) oraz Amelia Babiuch, Zosia Galicka i Ola Kawa z klasy 4 b, a modlitwę wiernych odczytały Nikola Cygal i Zuzia Kanonik z klasy 5 a. Najważniejszym dla społeczności naszej szkoły momentem było poświęcenie sztandaru – aktu tego dokonał ksiądz proboszcz Andrzej Lichosyt. Wcześniej piękne kazanie na temat ideałów Komisji Edukacji Narodowej, roli nauki i wychowania w życiu młodego człowieka wygłosił ksiądz Andrzej Wciślak.

Po mszy poczet sztandarowy, pani dyrektor Elżbieta Gutierrez, wicedyrektor Janusz Nowak, nauczyciele, zaproszeni goście oraz biorący udział w uroczystości uczniowie klasy piątej, siódmej i ósmej udali się na skawiński Rynek, skąd przeszli do budynku szkoły przy ulicy Mickiewicza 11 a. W szkole odbyła się dalsza część uroczystości. Poprowadziły ją członkinie Samorządu Uczniowskiego Nikola Cichórz i Marlena Tobiasz. Poczet sztandarowy rodziców Anna Ostafin, Agata Kościelniak i Krzysztof Kapała wprowadził sztandar do szkoły. Po odśpiewaniu hymnu głos zabrała Pani Dyrektor Elżbieta Gutierrez, która przywitała zebranych gości, wśród których znaleźli się między innymi:

· Wicestarosta Powiatu Krakowskiego Arkadiusz Wrzoszczyk

· Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie Ewa Masłowska

· Zastępca Burmistrza Miasta i Giny Skawina Witold Grabiec

· Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Skawinie Ryszard Majdzik

· Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury Marek Marzec

· Proboszcz Parafii Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza ksiądz Andrzej Lichosyt

· Wizytator Katechetyczny ksiądz Andrzej Wciślak

· Komendant Komisariatu Policji w Skawinie podkomisarz Marek Kowalik

· Dzielnicowy aspirant Mariusz Ćwiek

· Bronisława i Ryszard Stawiarzowie z Pracowni Haftu Artystycznego

· Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie Tomasz Stawowy

· Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie Krystyna Droździewicz

· Dyrektor Muzeum Regionalnego Czesław Gąsiorowski

· Prezes Towarzystwa Przyjaciół Skawiny Stanisław Grodecki

· Prezes ZNP Hanna Jakubek

· Pani Ewa Kowalówka (ZNP)

· Pan Krzysztof Skrzybalski ze Skawińskiej Kroniki Filmowej

· Pani Katarzyna Skrzybalska z Pracowni Fotograficznej Katarzyna Skrzybalska

· Pani Małgorzata Gardynik z Piekarni J.K.B. Dąbrowscy

· Dyrektorki i dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli z terenu naszego miasta

· Rodzice uczniów SP 3.

Po powitaniu wszystkich zebranych nastąpił uroczysty moment przekazania sztandaru. Przewodnicząca Rady Rodziców pani Katarzyna Okarmus odczytała akt fundacyjny. Pani Dyrektor Elżbieta Gutierrez w gorących słowach wyraziła wdzięczność rodzicom za ufundowanie sztandaru, po czym przyjęła go z rąk pana Krzysztofa Kapały – chorążego pocztu. Następnie zwróciła się do nowego pocztu - uczniów klasy 8a: Łukasza Boronia, Olgi Ostafin i Nikoli Jaworskiej z prośbą o szanowanie tego wspaniałego symbolu i godne reprezentowanie Szkoły Podstawowej nr 3. Łukasz Boroń przyklęknął na prawe kolano, ucałował dolną część sztandaru i złożył obietnicę strzeżenia go i szanowania oraz dbania o dobre imię szkoły. Po przyjęciu sztandaru z rąk Pani Dyrektor nowy poczet zaprezentował sztandar całej społeczności, a prowadzące uroczystość uczennice wyjaśniły jego znaczenie.

Kolejnym punktem uroczystości były życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej złożone wszystkim pracownikom szkoły przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Nikolę Cichórz. Następnie przy dźwiękach melodii „Wszystkiego najlepszego” uczennice rozdały nauczycielom i innym pracownikom szkoły róże.

Do życzeń dla nauczycieli dołączyła się także Rada Rodziców, a także przybyli na uroczystość goście.

Pani Dyrektor również wyraziła wdzięczność swoim pracownikom, szczególnie tym, którzy w tym dniu zostali wyróżnieni Nagrodą Dyrektora Szkoły. Znaleźli się wśród nich: panie Grażyna Sieprawska, Katarzyna Czoch, Jolanta Zawada, Kinga Styczeń i Elżbieta Opyrchał oraz wicedyrektor Janusz Nowak.

Bardzo ważnym punktem uroczystości było przyznanie i wręczenie po raz pierwszy statuetek „Przyjaciel Szkoły Podstawowej nr 3 w Skawinie”. Otrzymali je:

· Urząd Miasta i Gminy Skawina

· Grana Sp. z o.o.

· Piekarnia J.K.B. Dąbrowscy

· Berge Led Wojciech Mincberger

· Lajkonik Snacks

Na zakończenie tej części uroczystości głos zabrali goście. Wystąpili: pan Arkadiusz Wrzoszczyk, pani Ewa Masłowska, pan Ryszard Majdzik oraz pani Hanna Jakubek. Wszyscy gratulowali szkole sztandaru i składali najserdeczniejsze życzenia pomyślności dla całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 3 w Skawinie.

Po wystąpieniach gości nastąpiło wyprowadzenie sztandaru, a przewodnicząca SU zaprosiła wszystkich zebranych na część artystyczną.

Krótkie przedstawienie, scenariusz którego napisały panie Aleksandra Mioduszewska i Monika Cichoń-Gładysz, przybliżyło zebranym ideały Komisji Edukacji Narodowej. Oto nastąpiło zderzenie dwóch światów: współczesnej nauki zdalnej przez Internet z przedstawicielami epoki oświecenia – szlachciców, którzy żyli i chodzili do szkoły przed 1773 rokiem oraz po powstaniu KEN. W ich role wcielili się uczniowie: Kacper Szymula z 7a (Stary Szlachcic) i Michał Sikora z 5 a (Młody Szlachcic). Uczennice korzystające ze zdobyczy współczesnej techniki to Lena Tatara i Kamila Tobiasz (obie z klasy 5a). Towarzyszyła im „Mama Leny”, którą zagrała Julia Wincencik z klasy 8a. Ona też pokazała „swej córce” zdjęcia z uroczystości nadania imienia Komisji Edukacji Narodowej Gimnazjum nr 2, w której sama „uczestniczyła” w 2003 roku. Scena brawurowo odegrana przez uczniów naszej szkoły bardzo się spodobała wszystkim uczestnikom uroczystości. Zwracano uwagę na swobodę, z jaką młodzi aktorzy poruszali się na scenie oraz nawiązujące do epoki oświecenia stroje szlachciców, którzy pojawili się we współczesnym domu młodej uczennicy.

Po przedstawieniu uczniowie klasy 4 a (Katarzyna Battek, Wiktoria Rzemieniec, Wiktoria Smęder, Zuzanna Warszawska, Lena Kotula, Oliwia Cicirko, Michał Morawa, Antoni Brzeziński, Wojciech Stokłosa, Artur Turek, Mateusz Grzesiak i Kamil Redisz) w pięknych, uszytych specjalnie na tę okazję strojach z epoki zatańczyli taniec dworski z XVIII wieku. Przygotowała ich do tego pani Celina Moskal – wychowawczyni i nauczycielka wychowania fizycznego. Taniec zachwycił gości, gdyż chłopcy i dziewczęta prezentowali się znakomicie. Wszyscy nagrodzili aktorów i tancerzy gromkimi brawami.

Taniec dworski zakończył uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 3 w Skawinie, o której cała społeczność naszej szkoły długo nie zapomni. A sztandar, który od tej pory będzie nam towarzyszył w czasie wszystkich ważnych chwil, będzie otaczany czcią i szacunkiem. Będzie wskazywał drogę, którą każdy uczeń naszej szkoły będzie z dumą kroczył, pamiętając, że „Non scholae, sed vitae discimus” (uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia).

Aleksandra Mioduszewska

Fotorelacja dostępna TUTAJ.