foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie menu

Ak@demi@  Przyszło$ci”  -  NASZE  OSIĄGNIĘCIA

              Innowacyjny  projekt edukacyjny  zGRANAak@demi@przyszło$ci,   realizowany  od   1  marca  2022 r.  z  firmą  GRANA Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie  zakończył  się     imponującą  prezentacją   osiągnięć  uczniów. To   były  wspaniałe  i   bardzo  efektywne   zajęcia!

 

Koordynatorzy  projektu   dyrektor   Elżbieta  Gutierrez  oraz    przedstawiciele   firmy  Grana   p. Lucyna Główczak -  Brand  Menager oraz p. Tomasz Kaczmarczyk  -  Szef Personalny   byli  pod  ogromnym wrażeniem   tego,   czego   uczniowie  wraz z    nauczycielami    p.  Gabrielą Rawską,  p. Anną Warot  oraz p. Eweliną  Rankiewicz   zdołali    nauczyć  się    i  zrealizować   w ramach   zajęć  pozalekcyjnych   z  robotyki,  matematyki   i języka angielskiego.  Uczniowie    w  formie   prezentacji,   wystąpień,   scenek oraz  prezentacji   zbudowanych    robotów    przedstawili    krok po  kroku   swoją efektywną edukację ukierunkowaną  na kształcenie  umiejętności  potrzebnych   na rynku pracy: matematycznych, językowych oraz  programowania, opartych  na  koncepcji  edukacji   STREAM,  wykorzystującej  nowe   technologie,  kreatywność,  pracę  grupową, oraz  metody aktywizujące. Interesujące zajęcia  mocno angażujące uczniów oraz sprzyjające odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczniów. FOTO RELACJA

      Zajęcia  z  robotyki   miały na celu rozwijanie wyobraźni, kreatywności ucznia oraz nauki logicznego i algorytmicznego myślenia, kodowania i programowania. Uczniowie zostali wprowadzeni w świat programowania robota Photon, przy użyciu smartfonów i tabletów, zapoznali się z trzema sposobami programowania: Photon Draw, Photon Badge oraz Photon Blocks. Wykorzystując trzeci sposób programowania uczniowie pokonywali różnorodne wyzwania, dzięki którym w praktyce poznali działanie czujników robota. Ostatecznie  sami byli w stanie  tworzyć własne projekty z użyciem robotów.  Kreatywnie  wykorzystali także klocki Lego Education Spike Prime. Wytrwale i  z zapałem  budowali roboty według instrukcji oraz realizowali swoje kreatywne pomysły, a następnie  przy użyciu komputerów oraz tabletów programowali zastosowane czujniki oraz silniczki.  FOTO RELACJA

     W  ramach  modułu  matematycznego  uczniowie    rozszerzali  swoje  umiejętności matematyczne,   wykorzystywali   je  w praktyce,  udowadniali, że  matematyka jest  ciekawa,  nie taka  trudna,  a  przede wszystkim,   podkreślali  jej   praktyczne zastosowanie w życiu codziennym. W  ramach  zajęć stworzyli własną grę matematyczną  w aplikacji LearningApss, zorganizowali Dzień Liczby  Pi, pracowali  nad matematyczną  kartką  wielkanocną  wykorzystując do  jej  realizacji figury  geometryczne, matematyczne zdobienia, w tym haft matematyczny, odnajdywali matematykę  w  przyrodzie i architekturze miasta przez fotografowanie otoczenia w parku miejskim, zabudowań w mieście.  Realizowali  ciekawe prezentacje,  skomplikowane  obliczenia,   wycinanki matematyczne oraz matematyczne  prace plastyczne.  Bardzo  „smakowitym”  kąskiem  okazała się także  też  „matematyka od kuchni” -  od  planowania  zakupów   po  ich realizację    i  zaprojektowanie  pysznego, zdrowego i  ekonomicznego  śniadania.

Na zajęciach z języka angielskiego uczniowie  kształtowali  swoje  kompetencje głownie w zakresie komunikacji. Priorytetem było praktyczne wykorzystywanie języka, dlatego ćwiczono umiejętność komunikowania się w sytuacjach typowych. Uczniowie  budowali  wypowiedzi  na   różne  tematy:  opowiadali  o swojej rodzinie, zainteresowaniach, spędzaniu wolnego czasu,  życiu szkolnym,  robieniu  zakupów w  różnych  sklepach. Prezentując  różnorodne   scenki  i dialogi,  prezentowali świetny, płynny angielski. Zakres   poznanego  słownictwa  znacząco   wykraczał   poza  poziom podstawowy.

Aby lepiej poznać kulturę krajów anglojęzycznych tworzyli prezentacje w  języku angielskim  o Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii.   Przy okazji,  znacząco poszerzyli swoją wiedzę o świecie.   Zajęcia  realizowane  były   metodami  aktywnymi,  z  wykorzystaniem  ciekawych  gier dydaktycznych  i platform  edukacyjnych.

          Zaangażowanie  uczniów   oraz    ich  umiejętności  zdobyte w ramach „Ak@demii  Przyszło$ci” zostały  docenione i  nagrodzone.   Wszyscy uczniowie    otrzymali  okolicznościowe  dyplomy  oraz  cenne  nagrody   - głośniki   bezprzewodowe  ufundowane   przez  Firmę GRANA.    Uczniowie   cieszyli  się  ogromnie.

Projekt  będzie kontynuowany także w kolejnym  roku  szkolnym. 
Planów   na  przyszłość  i  zgromadzonych    pomocy  dydaktycznych   do  organizacji  ciekawych i  ambitnych  przedsięwzięć mamy wiele!
FOTO RELACJA

GRATULUJEMY   UCZNIOM   I  NAUCZYCIELOM!

JESTEŚMY  DUMNI  ZE  WSPÓŁPRACY   Z  FIRMĄ GRANA.

„Non  scholae,  sed  vitae discimus”. („Nie  dla szkoły, lecz dla  życia się  uczymy”).