foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie manu

12 października 2018 r. - Święto Patrona Szkoły Podstawowej nr 3 w Skawinie. Dzień Komisji Edukacji Narodowej, to okazja do spotkania całej  społeczności  szkolnej z  przyjaciółmi i sympatykami szkoły.

Wśród gości byli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy instytucji i  stowarzyszeń  współpracujących  ze szkołą,  nauczyciele i pracownicy szkoły oraz  rodzice. Najważniejsi jednak tego dnia byli uczniowie klas pierwszych i uczniowie  klasy czwartej,  którzy  złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie zatańczyli poloneza, śpiewali i recytowali. Mottem przewodnim uroczystości, w stulecie odzyskania niepodległości stała się „Nasza Niepodległa”.