foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie menu

Europejski Tydzień 
Zrównoważonego Transportu - 2020
w SP3 

ETZT jest organizowany każdego roku w połowie września. Celem działań jest promocja ekologicznych form mobilności, takich jak: środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny czyli łączenie różnych gałęzi transportu oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tegoroczna edycja akcji odbywa się pod hasłem „Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna”. 

W związku z tym od 16 do 22 września br. w naszej szkole odbyło się szereg inicjatyw związanych z ideą zrównoważonego transportu. Klasy pierwsze wzięły udział w szkoleniu „Bezpieczna droga do i ze szkoły” przeprowadzonym przez strażnika miejskiego pana Tomasz Morawę na miasteczku komunikacyjnym. Klasy 2 i 3 na zajęciach komputerowych rysowały znaki drogowe i w Google Maps wyznaczały trasę przejazdu rowerem z domu do szkoły. A klasa 4 wzięła udział w szkoleniu prowadzonym przez oficera rowerowego pana Romana Gdulę na temat prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po CPR-ach (CPR – ciąg pieszo rowerowy). Koordynatorem wszystkich działań w szkole był wicedyrektor pan Janusz Nowak.

Szkoła organizując różnego rodzaju akcje, spotkania i przedsięwzięcia, promuje zrównoważoną mobilność (m.in.: rower, hulajnogę, rolki, kolej czy komunikację miejską), oraz uwrażliwia na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a tym samym buduje świadome postawy wśród uczniów w każdym wieku.

Galeria na: https://www.facebook.com/SP3Skawina