foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie menu

 

Szkolny Punkt Informacji i Kariery

W Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej prężnie działa Szkolny Punkt Informacji i Kariery, który spotyka się z dużym zainteresowaniem uczniów. Jest to projekt unijny modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce II w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Celem SPInKi jest wsparcie uczniów w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej z uwzględnieniem potencjału oraz aktualnej informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy. Z działań SPInKi mogą korzystać uczniowie trzecich klas gimnazjum.

 

Doradca zawodowy

Prace Szkolnego Punktu Informacji i Kariery koordynuje doradca zawodowy mgr Nina Babińska-Skalska.

 

Zajęcia ze SPInKą

Zajęcia z projektu są rozdzielone na zajęcia warsztatowe oraz indywidualne. Zajęcia indywidualne mają na celu rozpoznanie predyspozycji, zainteresowań oraz odpowiedniego kierunku kształcenia. Aby wybory edukacyjne uczniów, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich mocnych stron oraz sytuacji na rynku pracy. Zajęcia warsztatowe są prowadzone w małych grupach, a ich celem jest realizacja takich tematów jak: samopoznanie, zawodoznawstwo, rynek edukacji i pracy, dokonywanie wyborów i planowanie kariery.

 

Rekrutacja do projektu

W projekcie może wziąć udział każdy uczeń z trzeciej klasy gimnazjum, który wypełni odpowiednie dokumenty rekrutacyjne. Dokumenty muszą być podpisane przez ucznia oraz przez jego rodziców. Komplet niezbędnych dokumentów potrzebnych do uczestnictwa w projekcie jest dostępny u szkolnego doradcy.

 

Plan działania SPInKi

Aktualny plan działania Szkolnego Punktu Informacji i Kariery jest dostępny co tydzień na tablicy ogłoszeń doradcy zawodowego na II piętrze oraz na stronie internetowej.

SPInKA okiem kamery --------------------> FILM