foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie menu

   
„Ak@demi@  Przyszło$ci”

 

Ak@demię  czas   zacząć !
1 marca 2022 r. w naszej szkole rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego „zGRANAak@demi@przyszło$ci”.Innowacyjny projekt  ma na celu efektywną edukację ukierunkowaną  na kształcenie  umiejętności potrzebnych  na  rynku  pracy: matematycznych, językowych oraz programowania.  

Zainicjowany  wspólnie   przez  Dyrektor   Elżbietę  Gutierrez oraz   Dyrektora   personalnego  Firmy  GRANA  pana  Tomasza Kaczmarczyka  projekt  będą   realizować  p. Gabriela Rawska  -  nauczycielka   informatyki  i  fizyki,  p. Ewelina Rankiewicz – nauczycielka   języka angielskiego  oraz  p. Anna Warot  -  nauczycielka  matematyki.

Zajęcia  dla  uczniów, w  formie  zajęć  pozalekcyjnych,   realizowane   w  trzech  modułach:  MATEMATYKA,  ROBOTYKA, JĘZYK ANGIELSKI, będą  uzupełnieniem  zajęć  lekcyjnych  i  pozwolą  na pracę z uczniem zdolnym,  rozwijanie  zainteresowań,   kształcenie  dodatkowych  kompetencji,  ale  także na  pomoc  w nauce  skierowaną  do  uczniów    mających   trudności  w  nauce.

Uczniowie klas  IV- VII,   którzy  chętnie  zapisali  się  do  projektu  (stworzono  8  grup)  już   rozpoczęli  zajęcia,  które  oparte   będą   na  koncepcji  edukacji   STREAM,  wykorzystującej  nowe   technologie,  kreatywność,  pracę  grupową,  metody aktywizujące. Atrakcyjność  zajęć  będą  także  zapewniać   nowoczesne  technologie  oraz   wspaniałe   pomoce  dydaktyczne.             
  W  założeniu projekt  ma  być  realizowany w tym  oraz  kolejnym  roku  szkolnym.

Dziękując  firmie  GRANA  za  finansowe  wsparcie  projektu,  z zapałem  zabieramy  się  do  pracy.  Wszak  „Non  scholae,  sed  vitae discimus”. („Nie  dla szkoły, lecz dla  życia się  uczymy”).

Zapraszamy do galerii: FOTO