foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie menu

Ak@demi@  Przyszło$ci” 

SUPER   ZAJĘCIA - ROBOTYKA,  MATEMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI. 

              Innowacyjny  projekt edukacyjny  zGRANAak@demi@przyszło$ci  realizowany  przez  cały    rok   szkolny  2022/2023  (II  Edycja)  został  zwieńczony  wspaniałym podsumowaniem i został oceniony bardzo wysoko.   (Projekt   realizowany jest  od   1  marca  2022 r.  z  firmą  GRANA Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie).  

   Podsumowując projekt,  Koordynatorzy  projektu   dyrektor   Elżbieta  Gutierrez  oraz    przedstawiciele   firmy  GRANA   p. Lucyna Główczak -  Brand  Menager oraz p. Tomasz Kaczmarczyk  -  Szef Personalny  z  nieukrywaną  satysfakcją    gratulowali    uczniom wspaniałych    osiągnięć.   Nauczycielki -  realizatorki  projektu:   mgr  Gabriela  Rawska   -  robotyka,  mgr Anna  Warot  -  matematyka  oraz  mgr  Ewelina  Rankiewicz  -  język  angielski   przez  cały  czas trwania  zajęć   były  pod  ogromnym wrażeniem  kreatywności uczniów, ich zaangażowania w zajęcia,  umiejętności   pracy  w zespole,  a  także   wiedzy i  umiejętności  praktycznych,  tak  potrzebnych   na  obecnym rynku  pracy.

Zajęcia  z  robotyki  (prowadzone  w  aż  pięciu  grupach)   miały na celu rozwijanie wyobraźni, kreatywności ucznia oraz nauki logicznego i algorytmicznego myślenia oraz  kodowania i programowania. Uczniowie zostali wprowadzeni w świat programowania robota Photon, przy użyciu smartfonów i tabletów. Zapoznali się z trzema sposobami programowania: Photon Draw, Photon Badge oraz Photon Blocks. Wykorzystując trzeci sposób programowania uczniowie przechodzili przez różnorodne wyzwania, dzięki którym w praktyce poznali działanie czujników robota. Pod koniec byli w stanie sami tworzyć własne projekty z użyciem robotów. Następnie na zajęciach zostały wprowadzone klocki Lego Education Spike Prime. Uczniowie budowali roboty według instrukcji oraz realizowali swoje kreatywne pomysły i przy użyciu komputerów oraz tabletów programowali zastosowane czujniki oraz silniczki.  Część zajęć poświęcona była drukowi 3D. Uczniowie uczyli się tworzyć modele 3D z wykorzystaniem programu Tinkercad, a następnie niektóre z nich drukowali na drukarce 3D.   Dla trzech grup uczniów z klas 5 zajęcia były kontynuacją nauki z poprzedniego roku. Na części zajęć wykorzystany został znany już uczniom robot Photon. Uczniowie tworzyli programy w środowisku Photon Blocks, ale zostali także zapoznani z bardziej zaawansowanym językiem programowania Photon Code, którego składnia jest najbliższa prawdziwemu programowaniu używanemu przez profesjonalnych programistów. Część zajęć poświęcona była tworzeniu modeli 3D z wykorzystaniem programu Tinkercad, a następnie drukowi 3D. Większość zajęć została wykorzystana do budowania modeli robotów i ich programowaniu przy użyciu trzech rodzajów klocków: Lego Education Spike Prime, klocki Gigo – warsztat robotyki i klocki Gigo – zestaw do programowania S4A. Uczniowie budowali i programowali zaawansowane modele niejednokrotnie przez kilka zajęć, a korzystając z gotowych schematów dokonywali zmiany tworząc nowe projekty.

Udział w zajęciach pozwolił na budowanie kompetencji STEAM u uczniów. Dzieci miały szansę na pokazanie swojej kreatywności, rozwijając przy tym logiczne i algorytmiczne myślenie. Przez zabawę poznawały język programowania obiektowego, mogły przetestować i zobaczyć jak technologie działają w praktyce. Dzięki przeprowadzonym eksperymentom z klockami Lego czy Gigo, które łączą zabawę z nauką dzieci kształciły umiejętność rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia. Wiedza zdobyta w czasie pracy z zestawami klocków była praktyczna i do wykorzystywania w życiu codziennym. Uczniowie kształtowali także wyobraźnię przestrzenną oraz rozwijali umiejętność tworzenia modeli 3D. Przy okazji rozwijały się u nich kompetencje społeczne takie jak wyrażanie własnych opinii lub przyjmowanie opinii innych, umiejętność dyskutowania, negocjowania i współdziałania w grupie.

     Moduł  Matematyka, czyli  zajęcia z „królową   nauk”  uczniowie poświecili na  pogłębianie  wiedzy zdobytej  na lekcjach matematyki, stosując posiadane umiejętności w praktyce. Byli aktywnymi uczestnikami procesu kształcenia, chętnie włączali się w proponowane działania, a nawet sami byli ich pomysłodawcami.  Rozwijanie umiejętności: krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwania   i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, posługiwania się komputerem, wykonywania obliczeń, przetwarzania informacji i jej prezentacji w różnych postaciach, czyli  sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w  życiu  codziennym,   były  kształtowane podczas  realizacji  projektów: „Kosztorys wycieczki do Trójmiasta”  (wynajęcie autokaru na trasie Łeba -Trójmiasto, koszty atrakcji w oparciu o dane dostępne w Internecie), „Tworzenie modelu czworościanu foremnego z patyczków higienicznych”  – wprowadzenie elementów geometrii przestrzennej, „Rozwiązywanie zagadek matematycznych, tworzenie gier dydaktycznych”  (do ćwiczenia tabliczki mnożenia i ich prezentacja w klasach piątych),  „Moje Zoo” (z uwzględnieniem ćwiczenia działań na ułamkach zwykłych), a nawet „Budowanie domu”   (projektowanie i budowanie  szkieletu domu wraz z dachem i ścianami, malowanie ścian i dachu, wprawianie okien oraz wykonanie kosztorysu renowacji elewacji oraz dachu.    

                     Perfekcyjna  znajomość    języków  obcych   jest   koniecznością   na  rynku pracy oraz  w życiu  każdego człowieka,  więc  zajęcia  poświęcone   komunikacji  w  języku  angielskim  przyczyniały  się    do   rozwoju    kompetencji  językowych:  poszerzania słownictwa,  struktur  gramatycznych, swobodnych  wypowiedzi  na   różne   tematy, prowadzenia  dialogu. Uczniowie pracowali samodzielnie, w parach, w małych grupach z wykorzystaniem zarówno tradycyjnych ćwiczeń, jak również gier, czy platform edukacyjnych. Uczniowie poznawali również zwyczaje związane z ważnymi uroczystościami  i  świętami w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

     Podsumowanie    Projektu    zakończyło  się   kolejny  raz   stwierdzeniem: „To  były  wspaniałe  i   bardzo  efektywne   zajęcia!”  

Uczniowie  z  wielką radością   odebrali  dyplomy  oraz wspaniałe   nagrody  ufundowane   przez  Firmę  GRANA.  Okolicznościowe dyplomy  ukończenia  II Edycji Projektu  „Ak@demi@  Przyszło$ci”  odebrali  także  przedstawiciele  GRANY  p.  Lucyna Główczak   oraz  p.  Tomasz  Kaczmarczyk.

Serdecznie  dziękujemy   za  wspólny  PROJEKT !

Mamy  wielką  nadzieję  na  kontynuację!

 

Zapraszamy do galerii: FOTO