foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie menu

Skawina, 19.12.2019 r.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ - 2 i 3stycznia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapowiedzią informujemy, że organizacja zajęć wychowawczo – opiekuńczych w dniach 2 i 3 stycznia 2020 r. będzie uwzględniać:

1) Organizację zajęć dla uczniów: zgodnie ze złożonymi do Wychowawców deklaracjami.

2) Dowóz uczniów - NIE

3) Obiad - TAK.

Z poważaniem

Elżbieta Gutierrez

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że zgodnie z Kalendarzem Roku Szkolnego 2019/2020, „Zimowa przerwa świąteczna” trwa w szkołach od 23 do 31 grudnia 2019 r.

Jest to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Ponadto, dodatkowymi dniami wolnymi w roku szkolnym 2019/2020 (po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego) są także 2 i 3 stycznia 2020 r. (Rozporządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. 2017 r. poz. 1603).

Informujemy także, że szkoła, zgodne z § 5 ust.1. Rozporządzenia, zorganizuje w dniach 2, 3 stycznia 2020 r. (w godz. 8.00 - 16.00) zajęcia wychowawczo - opiekuńcze, w przypadku potrzeb zgłoszonych przez Rodziców.

Informację o konieczności organizacji zajęć proszę zgłosić do Wychowawcy klasy w terminie do 18 grudnia 2019 r.

Uwagi:

1) Dowóz - w zależności od ilości uczniów.
2) Obiad - w zależności od ilości uczniów.

Ostateczna informacja o organizacji dowozu i obiadu - 19. XII. 2019r.

Z poważaniem
Elżbieta Gutierrez

Andrzejki 2019

Koniec listopada jest okazją do kultywowania naszej tradycji - wspólne obchodzenie popularnych katarzynek i andrzejek. W sali gimnastycznej odbyła się zabawa andrzejkowa oraz słodki poczęstunek od Rady Rodziców.

 

 

 

Czytaj więcej...

HO, HO, HO ! ODWIEDZIŁ NAS ŚW. MIKOŁAJ! ??


Dzisiaj 6 grudnia przybył do naszej szkoły ze swoją drużyną św. Mikołaj. Odwiedził wszystkie klasy wszyscy otrzymali prezenty. Nikt nie dostał rózgi, wszyscy byli grzeczni!

 

 

 

Czytaj więcej...

Dzień Pluszowego Misia

25 listopada po raz kolejny świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji szkoła gościła mnóstwo "przytulnych" przyjaciół dzieci. Dla uczniów z ich misiami biblioteka szkolna zorganizowała spotkanie, w czasie którego zaprezentowali swoje pluszaki, uczestniczyli w konkursach na najmniejszego i największego misia oraz wysłuchali krótkiego programu artystycznego.

 

 

Czytaj więcej...