foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie menu

250. rocznica powstania
Komisji Edukacji Narodowej
- Święto w Szkole Podstawowej nr 3
w Skawinie.

 

 

         250 lat temu, 14 października 1773 roku  została powołana Komisja Edukacji Narodowej, pierwsza na ziemiach  polskich i w Europie centralnej świecka władza oświatowa. Jubileusz  to dobra okazja do przywołania historii, zasług oraz dorobku Komisji Edukacji Narodowej.

  12 października cała społeczność szkoły, wraz ze wspaniałymi gośćmi, miała okazję przenieść się w czasy Komisji Edukacji Narodowej, by pokazać jak była ważna  i potwierdzić, że z dziedzictwa KEN szkoła czerpie w codziennej pracy tak, jak robiły to kolejne pokolenia. Dyrektor Elżbieta Gutierrez podkreślała, że Komisja  Edukacji Narodowej stworzyła podwaliny nowoczesnego szkolnictwa polskiego i dlatego szkoła nosząca zaszczytne imię KEN hołduje najwspanialszym jej ideom: organizacji nauki na najwyższym poziomie, uczeniu rzeczy praktycznych: „Non  scholae, sed vite discimus („Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy”), a także dobremu  wychowaniu, bo przecież „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.
 
   Licznie  zgromadzeni goście: p. Arkadiusz  Wrzoszczyk -Wicestarosta Powiatu Krakowskiego, p. Witold Grabiec –zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, p. Ryszard Majdzik- Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Skawinie, ks. Andrzej  Lichosyt  Proboszcz Parafii Św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza, p. Urszula Stochel – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Skawinie, Zastępca Komendanta Komisariatu  Policji  w Skawinie, Komendant  Straży  Miejskiej  Skawinie, wielu  dyrektorów instytucji wspierających  szkołę, dyrektorzy szkół i  przedszkoli oraz   rodzice  uczniów  klas  pierwszych, jako że  w  tym  dniu  uczniowie   złożyli  uroczyste ślubowanie, mieli okazję dowiedzieć się, jak wiele uczniowie „Trójki” wiedzą o czasach Komisji Edukacji Narodowej i jej osiągnięciach. W trakcie  wspaniałego „obiadu  czwartkowego”, wcieliwszy się w role gości Jego  Wysokości Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego uczniowie starszych klas weryfikowali wiedzę i umiejętności pierwszaków, którzy prezentowali się w pięknych tańcach, piosenkach i recytacjach, świetnie przygotowani przez panie wychowawczynie: p. Dorotę Faber oraz p. Joannę  Drosińską.

     Jako, że Święto KEN, to także święto  nauczycieli  i  pracowników szkoły,  nie  zabrakło  serdecznych życzeń  oraz  Nagród Dyrektora, które  wyróżniającym  się  pracownikom wręczyła dyrektor Elżbieta Gutierrez. Ponadto, jak co rok,  wręczone zostały statuetki „Przyjaciela Szkoły”, które przyznano Bankowi Spółdzielczemu w Skawinie oraz Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w Skawinie.

 

                                                                                         GALERIA 1                        GALERIA 2