foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie menu

Nasza oferta

„ Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy….”

                                                                                                      Seneka Młodszy

 

 • Nauka na jedną zmianę: zajęcia od godz. 8.00,
 • Mało liczebne klasy,
 • Uczeń w centrum uwagi; przyjazna atmosfera,
 • Atrakcyjna oferta  edukacyjna:
  • ciekawe lekcje, projekty edukacyjne, konkursy,
  • indywidualizacja nauczania,
  • doradztwo zawodowe,
  • zajęcia pozalekcyjne odpowiadające zainteresowaniom uczniów (m.in.językowe, matematyczne, komputerowe (programowanie), robotyka, taneczne, sportowe (basen), muzyczne, plastyczne, teatralne, recytatorskie, drużyny zuchowe),
  • promocja nauki, osiągnięć uczniów i nauczycieli, system nagród  dla  uczniów,
  • opieka psychologiczno - pedagogiczna (zajęcia korekcyjne, wyrównawcze, wsparcie pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, opieka pielęgniarki, gimnastyka korekcyjna),
 • E- dziennik,
 • Wysoki poziom kształcenia, wykwalifikowana kadra,
 • Efektywne zarządzanie szkołą,
 • Wychowanie do wartości,
 • Efektywna współpraca z  rodzicami i  instytucjami wspierającymi szkołę,
 • Bezpieczeństwo - Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, profesjonalny system monitoringu,
 • Nowoczesne, przestronne, wspaniale wyposażone sale lekcyjne (multimedia), dwie pracownie komputerowe, biblioteka z bogatym księgozbiorem, czytelnia, gabinety nauczycieli specjalistów,  wielofunkcyjne  boisko,
 • Świetlica (od 7:00 do 16:30) - opieka, zajęcia, odrabianie zadań,
 • Pyszne obiadki,  sklepik,
 • Dowóz.