foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie menu

Logopeda

Zajęcia z logopedą są przeznaczone dla dzieci z deficytami z zakresu wymowy. 

Podczas zajęć dzieci nie tylko usprawniają aparat mowy (ćwiczenia praksji oralnej), ale również ćwiczą funkcje lewopółkulowe (lewa półkula mózgu odpowiada m.in. za sekwencyjne przetwarzanie informacji, w tym naukę mówienia oraz czytania), percepcję słuchową (w tym słuchu fonematycznego), wzorkową, usprawniają funkcje poznawcze, a także wykonują zadania programowania języka.

Wszystkie te działania mają na celu wyeliminowanie lub złagodzenie zaburzeń mowy oraz pracę z zakresu walki z dysleksją.

Zadania logopedy szkolnego:

 • Przeprowadzenie badań przesiewowych uczniów klas nowoprzybyłych w celu zweryfikowania stanu mowy dzieci;

 • Przeprowadzenie szczegółowej diagnozy logopedycznej u dzieci;

 • Prowadzenie zajęć logopedycznych;

 • Udzielanie porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy.

Cele terapii logopedycznej:

 • Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez eliminowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi.

 • Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.

 • Doskonalenie wymowy i korygowanie wad wymowy.

 • Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

 • Rozwijanie umiejętności budowania swobodnej wypowiedzi w poprawnej formie gramatycznej, płynnie i wyraźnie.

 • Wzbogacanie słownictwa.

 • Zachęcanie uczniów do twórczej aktywności słownej.

 • Stymulowanie funkcji lewopółklulowych

 • Stymulowanie uczniów zagrożonych dysleksją

 • Wspomaganie nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną®

 

Polecamy również filmiki wspomagające ćwiczenia w domu, autorstwa naszego logopedy:

- Kiedy do logopedy? ---> TUTAJ

- Logopedyczne zabawy domowe ---> TUTAJ

- Ćwiczenia artykulacyjne ---> TUTAJ

 

Dzień tygodnia Dagmara Mzyk
PONIEDZIAŁEK 8:00 - 15:00
WTOREK 12:00 - 16:00
ŚRODA 12:00 - 15:00
CZWARTEK 8:00 - 10:00; 12:30 - 14:30
PIĄTEK 8:00 - 10:00;  10:30 - 13:30