foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Rada Rodziców

 

Rada Rodziców to organ demokratycznie wybrany wśród rodziców wszystkich uczniów naszej szkoły.

 

W roku szkolnym 2023/2024
reprezentuje ona ogół rodziców w kontaktach z innymi organami szkoły
(radą pedagogiczną, dyrektorem, samorządem uczniowskim).

 

Prezydium:

 

Funkcja

Imię i nazwisko

 

Przewodnicząca

Katarzyna Okarmus

Z-ca Przewodniczącego

Elżbieta Sala

Skarbnik

Kinga Styczeń

Sekretarz

Agata Kościelniak

Członkowie

Zyta Rydzik

Magdalena Tatra

 

 

Komisja rewizyjna:

Kamila Józewczyk

Paweł Baziak

 

Regulamin dostępny jest tutaj.

Konto Rady Rodziców
 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w Skawinie,
ul. A.Mickiewicza 11a, 32-050 Skawina

 

Numer konta:  95 8600 0002 0000 0020 5216  0001